Tuyển dụng Nhân sự

Nhân viên Kinh doanh - Tổ chức sự kiện

1. Nhân viên kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện:

1.1. Nhiệm vụ chính:

- Lập và thực hiện kế hoạch khai thác khách hàng dưới sự định hướng, hỗ trợ của 

cấp trên.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến, thu thập thông tin nhu cầu khách hàng, phối 

hợp với bộ phận thiết kế, mua hàng tư vấn giải pháp cho khách hàng

- Lập báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng

- Giám sát công tác tổ chức thực hiện hợp đồng.

- Tổ chức công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ

1.2. Yêu cầu:

- Nữ từ 23 – 30 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao dịch với khách hàng.

- Có mục tiêu rõ ràng trong công việc

1.3.      Quyền lợi:

- Thu nhập gồm: Lương cơ bản (8-10 triệu) + thưởng theo dự án + thưởng kết 

quả kinh doanh cuối năm + phụ cấp công việc + phụ cấp phương tiện

- Được hỗ trợ phương tiện giao dịch, đi lại.

- Được đóng BHXH, BHYT.

2. Nhân viên kinh doanh quà tặng thương hiệu:

2.1. Nhiệm vụ chính:

- Lập và thực hiện kế hoạch khai thác khách hàng dưới sự định hướng, hỗ trợ của 

cấp trên.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến, thu thập thông tin nhu cầu khách hàng, phối 

hợp với bộ phận thiết kế, mua hàng tư vấn giải pháp cho khách hàng

- Lập báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng

- Giám sát công tác tổ chức thực hiện hợp đồng.

- Tổ chức công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ

2.2.      Yêu cầu:

- Nữ từ 23 – 30 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có mục tiêu rõ ràng trong công việc

2.3.     Quyền lợi:

- Thu nhập gồm: Lương cơ bản (6-8 triệu) + thưởng theo dự án + thưởng kết quả 

kinh doanh cuối năm + phụ cấp công việc + phụ cấp phương tiện

- Được hỗ trợ phương tiện giao dịch, đi lại.

- Được đóng BHXH, BHYT.

3. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên mua hàng

3.1. Nhiệm vụ chính:

- Khảo sát thông tin thị trường, tìm kiếm các nhà cung ứng các sản phẩm trong 

lĩnh vực quà tặng thương hiệu, tổ chức sự kiện trong và ngoài nước (Đặc biệt từ 

Trung Quốc)

- Giao dịch, xây dựng mối quan hệ với các nhà cung ứng

- Tổng hợp thông tin yêu cầu từ bộ phận kinh doanh, đề nghị nhà cung ứng báo 

giá, thương thảo hợp đồng

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập giải pháp tư vấn cho khách hàng khi có yêu cầu.

3.2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có mục tiêu rõ ràng trong công việc

- Có kỹ năng tìm kiếm trên Internet

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các nhà cung ứng.

- Có kỹ năng viết, giao dịch thư tín bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung

3.3.      Quyền lợi:

- Thu nhập gồm: Lương cơ bản (6 triệu) + thưởng dự án + thưởng hiệu quả làm 

việc cuối năm.

- Được đóng BHXH, BHYT.

4. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nhân sự

4.1. Nhiệm vụ chính:

- Lập và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự

- Xây dựng hệ thống quy định liên quan đến công tác nhân sự, tập trung vào hệ 

thống quy định, quy trình làm việc,  hệ thống giám sát, đo lường kết quả.

4.2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có mục tiêu rõ ràng trong công việc

- Yêu thích công việc nhân sự, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về tuyển dụng, đào 

tạo, xây dựng chính sách, quy định nhân sự, quy trình tác nghiệp.

4.3.      Quyền lợi:

- Thu nhập gồm: Lương cơ bản (5 - 6 triệu) + thưởng hiệu quả làm việc cuối năm.

- Được đóng BHXH, BHYT.

- Được đào tạo phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp từ quản lý có kinh 

nghiệm.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

Công ty TNHH truyền thông xanh 

Phòng 1107, tòa nhà golden palace Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 

Số điện thoại : 0906072627

Hoặc email  thuyhatb87@gmail.com


 

Tags:
Tuyển dụng tháng 5/2016
Tin tuyển dụng tháng 5/2016

1. Nhân viên kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện;

2. Nhân viên kinh doanh quà tặng thương hiệu;

3. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên mua hàng;

4. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nhân sự.