Roadshow LG Mobile

Khách Hàng: LG

Địa Điểm: Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình - Hải Phòng - Hà Nội

Thời Gian: 08/03/2014

Số Lượng: 12000

Danh mục sự kiện